Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +info
ESPACIOS COMUNES
Aleix Plademunt

74 pages
30 color images
19,8 cm x 25,5 cm
Inkjet printing

Edition of 1
2007