Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +info
PLACES NOT TO BE
Aleix Plademunt

24 pages
12 color images
21,0 cm x 21,0 cm
Inkjet printing

Edition of 1
2008