Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +info
HOLA
Aleix Plademunt

68 pages
53 monotone images
14,7 cm x 21,0 cm
Laser printing

Edition of 1
2011