Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +info
LES DONES QUE NO
WOMEN THAT DID NOT
Roger Guaus

12 pages
6 monotone images
12,0 cm x 19,0 cm
Monotone laser printing
Scotch

Edition of 3
June 2013


Aqueta maqueta és una col·lecció d'imatges en les quals apareix Roger Guaus amb noies de les quals ell va estar enamorat però elles mai van correspondre. Fotografies de l'àlbum personal des de 1985. Agraïments a totes les dones que no van voler.