Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +info
LÍNIA TEL·LÚRICA
Aleix Plademunt
Juan Diego Valera

36 pages
30 monotone images
19,8 cm x 25,5 cm
Laser printing

Edition of 3
December 2014