Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +info


MOVIMIENTOS DE SUELO

EDICIÓ DE COL·LECCIONISTA /// COLLECTOR'S EDITION
Aleix Plademunt, Juan Diego Valera, Roger Guaus

208 pàgines
160 imatges en blanc i negre
en 18 llibrets
16,3 cm x 23,3 cm

Impressió en risografia

Inclou 18 fotografies originals 15,3 cm x 22,3 cm signades pel tres autors
en una capsa de fusta tenyida de 25,0 x 7,5 x 17,5 cm

Publicat conjuntament amb Temple, París
Disseny de Pierre Hourquet

Edició de 15 exemplars numerats i signats

ISBN 978-84-941484-1-5
Publicat el maig de 2014


Movimientos de Suelo + és una reinterpretació del treball Movimientos de Suelo publicat per Ca l'Isidret Edicions l'any 2011 /// Movimientos de Suelo + is a reinterpretation of the work Movimientos de Suelo published by Ca l'Isidret Edicions in 2011.

Per més informació /// For more information contact to:
info@calisidretedicions.cat