Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +info


JO VOLIA SER FOTÒGRAF

EDICIÓ DE COL·LECCIONISTA /// COLLECTOR'S EDITION
Roger Guaus

770 pàgines
386 imatges en blanc i negre
28,5 cm x 47,0 cm
5,7 Kg
Impressió digital

Edició de 5 exemplars numerats i signats

Disseny de Pierre Hourquet i Roger Guaus
Imprès i fabricat a Barcelona

Publicat l'octubre de 2016


Aquesta edició de col·leccionista del treball Jo volia ser fotògraf és quatre vegades més gran que l'edició estàndard del mateix treball. El llibre ve acompanyat d'una caixa feta de tela negra i antigues fulles de proves d'impressió de L'inassolible (Ca l'Isidret Edicions, 2012) del mateix autor. Inclou cinc còpies orginals en gelatinobromur de plata de mida 28,0 x 42,0 cm a escollir entre cinc grups d'imatges.

This collector's edition of of the work Jo volia ser fotògraf is four times bigger than the standard edition. It comes in a hand made box of black fabric and old tests sheets of the book L'inassolible (Ca l'Isidret Edicions, 2012) of the same author. With a set 5 fiber prints on baryta paper of size 28.0 x 42.0 cm to be chosen among 5 sets of images.

Per més informació /// For more information contact to:
info@calisidretedicions.cat


 

Set of prints 1
28,0 x 42,0 cm, ed 2/5, 2/5, 2/5, 2/5, 3/5

 

Set of prints 2
28,0 x 42,0 cm, ed 1/5, 2/5, 2/5, 1/5, 2/5

 

Set of prints 3
28,0 x 42,0 cm, ed 1/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5

 

Set of prints 4
28,0 x 42,0 cm, ed 1/5, 3/5, 2/5, 1/5, 1/5

 

Set of prints 5
28,0 x 42,0 cm, ed 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5